(1983) Ordu ve İstanbul arasında yaşıyor ve çalışıyor.

2012 yılında lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf ve grafik sanatlar bölümü fotoğraf ana sanat dalında tamamladı. Lisans eğitimi sonrası Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü fotoğraf bölümünde eğitimine devam etti ve 2018 yılında " Kurgusal Yaklaşımlarda Mekân Kavramı" isimli teziyle mezun oldu. Çalışmalarında çağdaş belgesel fotoğrafına dair yaklaşım biçimi ile birlikte kişisel hikayeler ve deneyimlemelerine de yer vermektedir. Kendi deyimi ile konu ile kurduğu ilişki yarı belgesel yarı kurgusal bir tasarım süreci olarak da nitelendirilebilmektedir. PLATFORM by GAPO'nun bir üyesidir.

(1983) lives and works in between Ordu and İstanbul.

In 2012, he completed his undergraduate education at Kocaeli University Faculty of Fine Arts, Department of Photography and Graphic Arts, Department of Photography. After his undergraduate education, he continued his education at Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Fine Arts, Department of Photography, and in 2018, he received the title of "She graduated with her thesis titled "The Concept of Space in Fictional Approaches". In her works, she includes personal stories and experiences along with her approach to contemporary documentary photography. In her own words, the relationship she establishes with the subject can be characterized as a semi-documentary and semi-fictional design process. He is an affiliate of PLATFORM by GAPO.