Towards the Sea

In these times of discussion about human and nature relationship, the Melet basin in Ordu is significant and controversial geographically and ecologically. Projects such as the transformation or opening of the coastal endpoint of this basin as an available area to the public are causing harm to natural areas and resources. These projects are also restricting or eliminating the water value, plant cover, and habitats for other living organisms in the basin. Human-made artificial spaces and ecological changes express individual indifference towards perception. With change, the space remains outside of the viewer’s perception due to an aloofness that prevents the recognition of familiar visual cues in the landscape. This photo project critically examines human-made geographic and ecological changes while also opening the discussion of land ownership, usage autonomy, and transformation.


İnsan ve doğa ilişkisinin tartışıldığı bu zamanlarda coğrafi olarak ve de ekolojik değeri açısından (Ordu) melet havzası önemli ve de tartışmalı bir yere sahiptir. Bu havzanın bitiş noktası olan deniz kıyısının, dönüşüm ya da kullanılabilir alan olarak halka açılması gibi projeler ile doğal alanlara ve kaynaklara zarar verilmekte yapılan bütün bu projeler ile, havzanın su değeri, bitki örtüsü ve de diğer canlıların yaşama ve barınma alanlarını kısıtlamakta ya da yok etmektedir. İnsan eli oluşturulan bu yapay mekanlar ve ekolojik değişimler, algıya karşı bireysel kayıtsızlığı ifade etmektedir. Değişim ile birlikte, mekanın, arazinin bilinen görsel referanslarının hatırlanmasını engelleyen bir kayıtsızlık ile izleyici algılama eyleminin dışında kalır. Bu fotoğraf projesi insan eli ile yapılan coğrafi ve ekolojik değişimleri eleştirel biçimde ele almakta aynı zamanda toprak mülkiyeti, kullanım özerkliği ve de dönüşüm meselelerini tartışmaya açmaktadır.

Towards the Sea